Adnan Čirgić

Adnan Čirgić rođen je 21. marta 1980. godine u Podgorici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Podgorici. Školske 1998/99. godine upisao je Filozofski fakultet u Nikšiću (Odsjek za srpski jezik i književnost), đe je diplomirao (iz predmeta Dijalektologija) školske 2003/04. godine.

Na istome fakultetu završio je postdiplomski studij (Nauka o jeziku) pod mentorstvom prof. dr Zorice Radulović, odbranio kvalifikacijski rad Pogled na jezik podgoričkih muslimana na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Republika Hrvatska). Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera (doktorski studij za jezikoslovlje) 26. X 2007. godine odbranio je doktorski rad Govor podgoričkih muslimana – sinhrona i dijahrona perspektiva, pod mentorstvom prof. dr Ljiljane Kolenić.

Bavi se izučavanjem dijalektologije i istorije crnogorskoga jezika te pitanjima standardnoga crnogorskog jezika. Član je Crnogorskoga PEN centra, Savjeta za standardizaciju crnogorskoga jezika (od osnivanja do ukidanja), Matice crnogorske i Nacionalnoga savjeta za obrazovanje. Glavni je i odgovorni urednik časopisa Lingua Montenegrina. Bio je direktor Instituta za crnogorski jezik i književnost, od osnivanja do transformacije u Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Autor je oko 150 naučnih i stručnih radova, 15 knjiga, udžbenika i monografija (samostalno ili u koautorstvu), urednik ili priređivač 70-ak knjiga, monografija i zbornika. Autor je i radne verzije Pravopisa crnogorskoga jezika (2010), koji je uredila Ekspertska komisija za standardizaciju crnogorskoga jezika (prof. dr Milenko Perović, predśednik, i članovi: prof. dr Josip Silić i prof. dr Ljudmila Vasiljeva) u saradnji s Jelenom Šušanj.

E-mail: adnan.cirgic@fcjk.me