Aleksandar Radoman

Aleksandar Radoman rođen je 1981. godine u Podgorici. Diplomirao je filologiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Doktorsku disertaciju „Usmena književnost u peraškim pjesmaricama XVII–XIX stoljeća“ odbranio je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku, pod mentorstvom prof. dr Davora Dukića.

Bio je angažovan kao istraživač i urednik izdanja u Institutu za crnogorski jezik i književnost. Angažovan je kao docent i prodekan za nastavu na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Učestvovao je na dvadesetak naučnih skupova i objavio 100-ak naučnih i stručnih radova u serijskim publikacijama i zbornicima radova, u zemlji i inostranstvu.

Priredio je trinaest i uredio stotinjak izdanja objavljenih u izdanju Instituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“, Matice crnogorske, Instituta za crnogorski jezik i književnost i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.

Jedan je od pokretača i član redakcije časopisa Lingua Montenegrina. Član je Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, Matice crnogorske i Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore. Bio je član Nacionalnoga savjeta za obrazovanje Crne Gore. Jedan je od osnivača Crnogorskoga helsinškog odbora za ljudska prava, član Uprave Crnogorskoga PEN centra te predśednik Crnogorskoga filološkog društva.

Iz oblasti nauke o književnosti objavio je dvije knjige, Studije o starijoj crnogorskoj književnosti (Matica crnogorska, Podgorica, 2015) i Savremena književna montenegristika: utemeljivači (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2018).

E-mail: aleksandar.radoman@fcjk.me