Biblioteke

Izdavačka djelatnost Fakulteta za crnogorski jezik i književnost realizuje se u okviru ovih biblioteka:

MONTENEGRINA – knjige iz oblasti filologije (monografije i izbori iz filoloških radova pojedinih autora).
NJEGOŠ – monografije ili izbori iz studija o Petru II Petroviću Njegošu i njegovu djelu te prijevodi važnih studija o Njegošu nastalih na stranim jezicima.
ARS POETICA – izdanja iz oblasti nauke o književnosti, prije svega teorije književnosti.
PATRIMONIUM – izdanja iz starije crnogorske književnosti, neobjavljivani rukopisi, kritička izdanja, izbori, antologije, hrestomatije vezane za crnogorsku književnost i sl.
LEXICOGRAPHIA – rječnici crnogorskih govora, publikovanje crnogorske leksičke građe pohranjena u bibliotekama i arhivima.
LINGUISTICA – izdanja iz oblasti jezikoslovlja
BIBLIOGRAPHIA – bio-bibliografije crnogorskih lingvista, filologa, književnika, istoričara književnosti, književnih kritičara te kulturnih poslenika.
POSEBNA IZDANJA

 

Nouvelle revue i Crna Gora 1879–1918.

Jasmina Tatar-Anđelić pristupila je serioznome poslu istraživanja jednoga dosad nepoznatoga korpusa tekstova posvećenih Crnoj Gori

Nova luča 2. kolo

Edicija Nova luča predstavlja izbor iz savremene crnogorske književnosti čije drugo kolo broji 10 tomova

Crnogorske filološke studije

Knjigu Milorada Nikčevića Crnogorske filološke studije – status i recepcija čine izabrane studije jednoga od najznačajnijih predstavnika

Prilozi proučavanju Ljetopisa Popa Dukljanina i ranosrednjovjekovne Duklje

Polazeći od premise da je Ljetopis Popa Dukljanina prvorazredni istorijski izvor, Stevo Vučinić je tumačenju te srednjovjekovne

Pjesmarica Nikole Burovića

Pjesmarica Nikole Burovića iz 1696. godine jedan je  od najstarijih sačuvanih usmenoknjiževnih zbornika na južnoslovenskome prostoru koji dokumentuje izuzetno

Ilija Kuljaš

Komedija peraškoga pisca i sveštenika Đura Bana Ilija Kuljaš iz sredine XVIII vijeka u naučnim

Rječnik književnoga djela Novaka Kilibarde

Rječnik književnoga djela Novaka Kilibarde Božidara Ilijina Miličića, objavljen kao 6 knjiga biblioteke Lexicographia, značajan

Njegoš u godini jubileja: 2013.

Knjiga Lidije Kaluđerović Njegoš u godini jubileja: 2013. objavljena je kao peti tom Bibliografije Njegoš.

Crnogorski generali u vojsci Kraljevine SHS/Jugoslavije (1919–1941)

Knjiga Srđe Martinovića Crnogorski generali u vojsci Kraljevine SHS/Jugoslavije (1919–1941), u podnaslovu određena kao „Studija

Unutrašnja strana vremena

Knjiga Unutrašnja strana vremena Marijane Terić prerađena je verzija magistarskoga rada „Fantastika u romanu Unutrašnja

Bibliografija crnogorskih pisaca u Vojvodini

Knjiga Petra Krivokapića i Nade Drašković Bibliografija crnogorskih pisaca u Vojvodini drugi je tom projekta

Leksikon crnogorskih pisaca u Vojvodini

Knjiga Slobodana B. Medojevića Leksikon crnogorskih pisaca u Vojvodini  publikovana je kao prvi tom projekta

Dijalektologija crnogorskoga jezika

Dijalektologija crnogorskoga jezika Adnana Čirgića objavljena je kao 19. knjiga biblioteke Montenegrina Fakulteta za crnogorski

Pjesme

Ovo prvo samostalno izdanje pjesama Vukova pjesnika-pjevača Đura Milutinovića sadrži 6 njegovih pjesama. Sve pjesme

Popa Dukljanina Sclavorum Regnum

Popa Dukljanina Sclavorum Regnum novo je izdanje glasovitoga crnogorskog srednjovjekovnoga istorijskog spisa poznatog pod imenom

Bio-bibliografija Vitomira Vita Nikolića

Bio-bibliografija Vitomira Vita Nikolića Vere Đukanović sadrži 1440 bibliografskih jedinica vezanih za djelo crnogorskoga lirika

Bio-bibliografija Aleksandra Lesa Ivanovića

Bio-bibliografija Aleksandra Lesa Ivanovića Milenije Vračar sadrži 1243 bibliografskih jedinica vezanih za djelo crnogorskoga lirika Aleksandra

Nova luča

Edicija Nova luča predstavlja izbor iz savremene crnogorske književnosti čije prvo kolo broji 10 tomova

Crnogorska usmena tužbalica

Knjiga Adnana Čirgića Crnogorska usmena tužbalica po nekoliko osnova prvorazredni je naučni događaj u Crnoj Gori. U književnoistorijskome pogledu

Bio-bibliografija Krsta Pižurice

Bio-bibliografija Krsta Pižurice Nade Drašković sadrži 735 bibliografskih jedinica vezanih za naučni opus glasovitoga crnogorskog istoričara

Bio-bibliografija Milorada Nikčevića

Bio-bibliografija Milorada Nikčevića autorke Nade Drašković broji 1636 bibliografskih jedinica koje svjedoče o izuzetnim naučnim rezultatima

Generali Knjaževine i Kraljevine Crne Gore

Knjiga Srđe Martinovića Generali Knjaževine i Kraljevine Crne Gore (1881-1921), u podnaslovu određena kao “Studija o

Ljepota od svijeta

Antologija crnogorske usmene proze Ljepota od svijeta, priređivača Vladimira Vojinovića, obuhvatila je estetski najvrednije crnogorske bajke, basne,

Lukrecija ili Trojo

Nastala po svemu sudeći u drugoj polovini XVII stoljeća u Kotoru, nepoznatoga autora i imena

Epika Murata Kurtagića

Knjigu Epika Murata Kurtagića priredila je iz zaostavštine uglednoga harvardskog profesora Zlatana Čolakovića njegova supruga Marina Rojc-Ćolaković.

Pripovjedna proza Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića

Nastala kao prerađena verzija magistarskoga rada odbranjenoga na Filozofskome fakultetu u Sarajevu, Mandićeva studija pripovjednoj prozi Huseina Bašića

Pjesme

Ovo prvo samostalno izdanje pjesama Vukova pjesnika-pjevača Starca Raška sadrži 9 njegovih pjesama. Sve pjesme

Književne teme

U crnogorskoj književnoj istoriografiji Milorad Stojović prepoznatljiv je kao najbolji poznavalac i najposvećeniji proučavalac književnoga djela Marka Miljanova

Ogledi o Njegošu

Saviću Markoviću Štedimliji bile su trajni istra­živački izazovi teme o literarnome djelu Petra II Petrovića

Hrvatske i crnogorske književne teme

Knjigu Hrvatske i crnogorske književne teme Jakova Sabljića čine dvije cjeline. Prvom od njih obuhvaćeni su

Njegoš i Italija

Knjiga Njegoš i Italija rezultat je tridesetogodišnjega naučnoga rada Vesne Kilibarde i predstavlja cjelovitu sintezu o „italijanskim

Studije o antici u središnjoj Crnoj Gori

Knjigom Studije o antici u središnjoj Crnoj Gori Stevo Vučinić je kroz multidisciplinarni pristup različitim temama

Razvoj pismenosti u Crnoj Gori

U monografskoj studiji Razvoj pismenosti u Crnoj Gori Božidara Šekularca uspješno je opisan kontinuitet pismenosti u

Bio-bibliografija Mihaila Lalića

“Bio-bibliografija Mihaila Lalića” Nade Drašković, Petra Krivokapića i Dobrila Aranitovića nastala je povodom stogodišnjice rođenja

Usmena književnost i savremena crnogorska pripovjetka

Knjiga Usmena književnost i savremena crnogorska pripovijetka, sadrži tri centralne cjeline, s naslovima: O usmenoj,

Poetika romana Mihaila Lalića

Knjiga Poetika romana Mihaila Lalića Krsta Pižurice kruna je njegova višedecenijskoga bavljenja književnim djelom najznačajnijega crnogorskog

Studije o Ljubiši

Budući da je od prvoga izdanja monografije Radoslava Rotkovića Tragajući za Ljubišom prošlo više od

Bio-bibliografija Radoslava Rotkovića

Bio-bibliografija akademika, crnogorskoga istoričara, fi­lologa i istoričara crnogorske književnosti Radoslava Rotkovića ima za predmet popis

Bibliografija Njegoš

Bibliografija Njegoš ima 35.000 jedinica, svaka je sa notacijom, a ove jedinice su sa­držane u

Recepcija Njegoševa djela u Hrvatskoj

Zbornik Recepcija Njegoševa djela u Hrvatskoj, podnaslovom posvećen dvjestogodišnjici Njego­ševa rođenja, ide u red onih

Hrvatski i crnogorski književno-kulturni smjerokazi

Knjiga Milorada Nikčevića Hrvatski i crnogorski književno-kulturni smjerokazi okuplja autorove filo­loške studije i eseje napisane

Istorija crnogorske književnosti III

Sve tomove karakteriše analitičko-sintetički pri­stup obradi crnogorske književnosti. Analitički je pristup izraženiji u obradi reprezentativnih

Istorija crnogorske književnosti II

Što se podrazumijeva pod pojmom crnogorska književnost u ovome trotomnom izdanju? Kad je u pitanju

Istorija crnogorske književnosti I

Istorija crnogorske književnosti sadrži tri toma i obuhvata period od početaka pismenosti do 1918. godine.

Crnogorsko nasljeđe u Istri

Monografija Alojza Štokovića predstavlja njegovu neznatno izmijenjenu doktorsku disertaciju. U njoj se iz različitih uglova

Povijest svjetske književnosti

Povijest svjetske književnosti hrvatskoga akademi­ka Milivoja Solara, jednoga od najznačajnih teore­tičara književnosti na prostorima bivše

Iz metodičke teorije i prakse nastave književnosti

Knjiga Jakova Sabljića Iz metodičke teorije i prak­se nastave književnosti donosi radove s temama ve­zanim

Pjesme

U knjizi pjesama Tešana Podrugovića, pjevača ko­jega je Vuka St. Karadžić cijenio više od svih

Pjesme

Ukupno 3.284 stiha, koliko je u pet pjesama ostalo od Starca Milije, predstavlja, po riječima

Ogledalo srpsko

Ovo kritičko izdanje Ogledala srpskoga priredio je, u susret jubileju 200. godišnjice Njegoševa rođenja, dr

Tužbalice

Rukopis Tužbalice koje je još 1868. godine pri­premio jedan od najpoznatijih saradnika Vuka Karadžića, Rišnjanin

Rasprave o Njegošu

Knjiga Rasprave o Njegošu sadrži njegošološki rad jednoga od prvih crnogorskih njegošologa Milana F. Rakočevića.

Petar II Petrović Njegoš

Knjiga Petar II Petrović Njegoš, vladika crnogorski, i njegova književna djelatnost autora P. A. Lavrova

Prilozi o Njegošu

Knjiga Prilozi o Njegošu čiji je priređivač dr Krsto Pižurica, sadrži izbor tekstova koje je

Njegoš i Ljubiša

Knjiga Njegoš i Ljubiša – uticaji i paralele dje­limično je dopunjen i novoj strukturi prilagođen

Studije o Njegošu

Knjiga Studije o Njegošu Danila Radojevića pred­stavlja izbor tekstova, objavljenih u periodičnim publikacijama i zasebnim

Mladi Njegoš

Monografija Vojislava P. Nikčevića Mladi Njegoš: pjesnikovi putevi ka sintezi do danas je najcjelovitija analitičko-sintetička

Njegoš i oko njega

Knjiga Njegoš i oko njega objedinjuje najvažni­je radove koje je autor publikovao tokom polu­vjekovnoga bavljenja

Milovan Đilas u međuratnoj književnosti

Studija Milovan Đilas u međuratnoj književnosti je drugo izdanje magistarskog rada Vladimira Vo­jinovića. Magistarska teza

Crnogorska književnost u makedonskome ogledalu

Crnogorskim književnim temama profesor Filološ­kog fakulteta u Skoplju Naume Radičeski bavi se gotovo već pune

Crnogorska literatura i tradicija

Studije i članci objavljeni u knjizi Danila Radoje­vića Crnogorska literatura i tradicija posvećeni su pitanjima

Studije i ogledi iz montenegristike

Knjiga Studije i ogledi iz montenegristike priređena je povodom devedeset godina od rođenja Radoja Ra­dojevića

Trajno i prolazno

Knjiga Branka Jokića Trajno i prolazno pred­stavlja vrstu hronike književnih zbivanja, pregled književnih tokova u

Studije i ogledi o crnogorskoj usmenoj književnosti

Knjiga Novaka Kilibarde Studije i ogledi o crno­gorskoj usmenoj književnosti obuhvata 25 teksto­va objavljenih u

Crnogorske onomastičke studije

Knjiga Crnogorske onomastičke studije Vuki­ća Pulevića obuhvata autorove studije iz oblasti crnogorske onomastike. Po nagovoru

Montenegrin Language in the Past and Present

Montenegrin Language in the Past and Present je engleski prijevod knjige Crnogorski jezik u prošlosti

Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti

Knjiga Adnana Čirgića Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti probleme utemeljenja crnogorskoga jezika i montenegristike

Ogledi i studije o crnogorskoj kulturi

Knjiga Čedomira Draškovića Ogledi i studije o crnogorskoj kulturi priređena je povodom 65. godišnjice autorova

Hrvatski i crnogorski roman

Knjiga Jakova Sabljića Hrvatski i crnogor­ski roman (međuknjiževna tumačenja) za­sniva se na komparativnim analizama oda­branoga

Crnogorske filološke teme

Knjiga Crnogorske filološke teme Milorada Nikčevi­ća priređena je povodom 70 godina autorova života i 45

Leksikon istaknutih albanskih lingvista

Ova knjiga, osmišljena je najprije kao priručnik za profesore albanskoga jezika u Crnoj Gori, prije

Internetska lingvistika

Internet je sastavni dio savremenoga života i lin­gvisti sve više proučavaju njegov uticaj na jezik.

Rječnik osmanske leksike barskoga kraja

Ovaj rječnik pokušaj je da se zabilježe i sačuva­ju od zaborava turske riječi koje su

Rječnik rožajskoga govora

Rječnik rožajskoga govora odraz je dvadeseto­godišnjega sakupljačkog rada Ibrahima Hadžića. Pored činjenice da sadrži oko

Rječnik plavsko-gusinjskoga govora

Rječnik plavsko-gusinjskoga govora Ibrahima Re­kovića dijalektološki je rječnik, nastao kao rezultat višedecenijskoga leksikografskog rada autora.

Njeguški rječnik

Knjiga Njeguški rječnik posljednje je djelo dr Du­šana Otaševića, njeguškoga naučnika koji je živio i

Rječnik veličkoga govora

Branko Jokić u Rječniku veličkoga govora javno­sti na čuvanje predaje leksiku karakterističnu za govor plavskoga

Bio-bibliografija Pavla Mijovića

Bio-bibliografija akademika Pavla Mijovića pomoći će u osvjetljavanju njegovoga lika i djela, posebno njegovog stvaralačkog

Bio-Bibliografija Milorada Stojovića

Milorad Stojović je crnogorski književnik, neka­dašnji glavni urednik i direktor izdavačkog sekto­ra Grafičkog zavoda, gdje

Bio-bibliografija Danila Radojevića

Danilo Radojević je znameniti crnogorski književni kritičar, esejist, kulturolog, pjesnik i istoričar. Ljiljana Lipovina-Đorđević u

Bio-bibliografija Miroslava Đurovića

Miroslav Đurović poznati je crnogorski pjesnik, esejista, putopisac i književni kritičar. Knjiga Nade Drašković Bio-bibliografija

Bio-bibliografija Čedomira Draškovića

Bio-bibliografija Čedomira Draškovića autorke Nade Drašković sadrži 1075 bibliografskih jedini­ca koje su sistematizovane u dvije

U potrazi za romanom

Knjiga Marjane Đukić U potrazi za romanom: francuski roman srednjeg, XVI i XVII vijeka cje­lovita

Intimni čitalac

Njegujući posve osoben pristup književno­me tekstu, savremeni švajcarski naratolog Žan Ruse izgradio je i specifičan

Njemačka književnost u Crnoj Gori do 1945.

Jelena Knežević u knjizi Njemačka književnost u Crnoj Gori do 1945, koja predstavlja njenu znatno

Pet paradoksa modernosti

Pet paradoksa modernosti studija je u kojoj An­toan Kompanjon preispituje pojmove modernosti, postmodernosti i avangarde.

Ogledi o psihoanalizi i psihologiji književnosti

Knjigu Ogledi o psihoanalizi i psihologiji knji­ževnosti Žarka Martinovića čine odabrani prilozi čija je zajednička