Biblioteke

Izdavačka djelatnost Fakulteta za crnogorski jezik i književnost realizuje se u okviru ovih biblioteka:

MONTENEGRINA – knjige iz oblasti filologije (monografije i izbori iz filoloških radova pojedinih autora).
NJEGOŠ – monografije ili izbori iz studija o Petru II Petroviću Njegošu i njegovu djelu te prijevodi važnih studija o Njegošu nastalih na stranim jezicima.
ARS POETICA – izdanja iz oblasti nauke o književnosti, prije svega teorije književnosti.
PATRIMONIUM – izdanja iz starije crnogorske književnosti, neobjavljivani rukopisi, kritička izdanja, izbori, antologije, hrestomatije vezane za crnogorsku književnost i sl.
LEXICOGRAPHIA – rječnici crnogorskih govora, publikovanje crnogorske leksičke građe pohranjena u bibliotekama i arhivima.
LINGUISTICA – izdanja iz oblasti jezikoslovlja
BIBLIOGRAPHIA – bio-bibliografije crnogorskih lingvista, filologa, književnika, istoričara književnosti, književnih kritičara te kulturnih poslenika.
POSEBNA IZDANJA
ZBORNICI

Ogledi i studije o crnogorskoj kulturi

Knjiga Čedomira Draškovića Ogledi i studije o crnogorskoj kulturi priređena je povodom 65. godišnjice autorova

Hrvatski i crnogorski roman

Knjiga Jakova Sabljića Hrvatski i crnogor­ski roman (međuknjiževna tumačenja) za­sniva se na komparativnim analizama oda­branoga

Crnogorske filološke teme

Knjiga Crnogorske filološke teme Milorada Nikčevi­ća priređena je povodom 70 godina autorova života i 45

Leksikon istaknutih albanskih lingvista

Ova knjiga, osmišljena je najprije kao priručnik za profesore albanskoga jezika u Crnoj Gori, prije

Internetska lingvistika

Internet je sastavni dio savremenoga života i lin­gvisti sve više proučavaju njegov uticaj na jezik.

Rječnik osmanske leksike barskoga kraja

Ovaj rječnik pokušaj je da se zabilježe i sačuva­ju od zaborava turske riječi koje su

Rječnik rožajskoga govora

Rječnik rožajskoga govora odraz je dvadeseto­godišnjega sakupljačkog rada Ibrahima Hadžića. Pored činjenice da sadrži oko

Rječnik plavsko-gusinjskoga govora

Rječnik plavsko-gusinjskoga govora Ibrahima Re­kovića dijalektološki je rječnik, nastao kao rezultat višedecenijskoga leksikografskog rada autora.

Njeguški rječnik

Knjiga Njeguški rječnik posljednje je djelo dr Du­šana Otaševića, njeguškoga naučnika koji je živio i

Rječnik veličkoga govora

Branko Jokić u Rječniku veličkoga govora javno­sti na čuvanje predaje leksiku karakterističnu za govor plavskoga

Bio-bibliografija Pavla Mijovića

Bio-bibliografija akademika Pavla Mijovića pomoći će u osvjetljavanju njegovoga lika i djela, posebno njegovog stvaralačkog

Bio-Bibliografija Milorada Stojovića

Milorad Stojović je crnogorski književnik, neka­dašnji glavni urednik i direktor izdavačkog sekto­ra Grafičkog zavoda, gdje

Bio-bibliografija Danila Radojevića

Danilo Radojević je znameniti crnogorski književni kritičar, esejist, kulturolog, pjesnik i istoričar. Ljiljana Lipovina-Đorđević u

Bio-bibliografija Miroslava Đurovića

Miroslav Đurović poznati je crnogorski pjesnik, esejista, putopisac i književni kritičar. Knjiga Nade Drašković Bio-bibliografija

Bio-bibliografija Čedomira Draškovića

Bio-bibliografija Čedomira Draškovića autorke Nade Drašković sadrži 1075 bibliografskih jedini­ca koje su sistematizovane u dvije

U potrazi za romanom

Knjiga Marjane Đukić U potrazi za romanom: francuski roman srednjeg, XVI i XVII vijeka cje­lovita

Intimni čitalac

Njegujući posve osoben pristup književno­me tekstu, savremeni švajcarski naratolog Žan Ruse izgradio je i specifičan

Njemačka književnost u Crnoj Gori do 1945.

Jelena Knežević u knjizi Njemačka književnost u Crnoj Gori do 1945, koja predstavlja njenu znatno

Pet paradoksa modernosti

Pet paradoksa modernosti studija je u kojoj An­toan Kompanjon preispituje pojmove modernosti, postmodernosti i avangarde.

Ogledi o psihoanalizi i psihologiji književnosti

Knjigu Ogledi o psihoanalizi i psihologiji knji­ževnosti Žarka Martinovića čine odabrani prilozi čija je zajednička