Biblioteke

Izdavačka djelatnost Fakulteta za crnogorski jezik i književnost realizuje se u okviru ovih biblioteka:

MONTENEGRINA – knjige iz oblasti filologije (monografije i izbori iz filoloških radova pojedinih autora).

NJEGOŠ – monografije ili izbori iz studija o Petru II Petroviću Njegošu i njegovu djelu te prijevodi važnih studija o Njegošu nastalih na stranim jezicima.

ARS POETICA – izdanja iz oblasti nauke o književnosti, prije svega teorije književnosti.

PATRIMONIUM – izdanja iz starije crnogorske književnosti, neobjavljivani rukopisi, kritička izdanja, izbori, antologije, hrestomatije vezane za crnogorsku književnost i sl.

LEXICOGRAPHIA – rječnici crnogorskih govora, publikovanje crnogorske leksičke građe pohranjena u bibliotekama i arhivima.

LINGUISTICA – izdanja iz oblasti jezikoslovlja

BIBLIOGRAPHIA – bio-bibliografije crnogorskih lingvista, filologa, književnika, istoričara književnosti, književnih kritičara te kulturnih poslenika.

FUNDAMENTA CIVILISATIONIS – Sva izdanja u biblioteci Fundamenta Civilisationis priredio je, predgovorom i komentarima opremio te na crnogorski jezik preveo naš uvaženi proučavalac antičke književnosti Marko Višić.

POSEBNA IZDANJA

ZBORNICI

Iz metodičke teorije i prakse nastave književnosti

Knjiga Jakova Sabljića Iz metodičke teorije i prak­se nastave književnosti donosi radove s temama ve­zanim

Pjesme

U knjizi pjesama Tešana Podrugovića, pjevača ko­jega je Vuka St. Karadžić cijenio više od svih

Pjesme

Ukupno 3.284 stiha, koliko je u pet pjesama ostalo od Starca Milije, predstavlja, po riječima

Ogledalo srpsko

Ovo kritičko izdanje Ogledala srpskoga priredio je, u susret jubileju 200. godišnjice Njegoševa rođenja, dr

Tužbalice

Rukopis Tužbalice koje je još 1868. godine pri­premio jedan od najpoznatijih saradnika Vuka Karadžića, Rišnjanin

Rasprave o Njegošu

Knjiga Rasprave o Njegošu sadrži njegošološki rad jednoga od prvih crnogorskih njegošologa Milana F. Rakočevića.

Petar II Petrović Njegoš

Knjiga Petar II Petrović Njegoš, vladika crnogorski, i njegova književna djelatnost autora P. A. Lavrova

Prilozi o Njegošu

Knjiga Prilozi o Njegošu čiji je priređivač dr Krsto Pižurica, sadrži izbor tekstova koje je

Njegoš i Ljubiša

Knjiga Njegoš i Ljubiša – uticaji i paralele dje­limično je dopunjen i novoj strukturi prilagođen

Studije o Njegošu

Knjiga Studije o Njegošu Danila Radojevića pred­stavlja izbor tekstova, objavljenih u periodičnim publikacijama i zasebnim

Mladi Njegoš

Monografija Vojislava P. Nikčevića Mladi Njegoš: pjesnikovi putevi ka sintezi do danas je najcjelovitija analitičko-sintetička

Njegoš i oko njega

Knjiga Njegoš i oko njega objedinjuje najvažni­je radove koje je autor publikovao tokom polu­vjekovnoga bavljenja

Milovan Đilas u međuratnoj književnosti

Studija Milovan Đilas u međuratnoj književnosti je drugo izdanje magistarskog rada Vladimira Vo­jinovića. Magistarska teza

Crnogorska književnost u makedonskome ogledalu

Crnogorskim književnim temama profesor Filološ­kog fakulteta u Skoplju Naume Radičeski bavi se gotovo već pune

Crnogorska literatura i tradicija

Studije i članci objavljeni u knjizi Danila Radoje­vića Crnogorska literatura i tradicija posvećeni su pitanjima

Studije i ogledi iz montenegristike

Knjiga Studije i ogledi iz montenegristike priređena je povodom devedeset godina od rođenja Radoja Ra­dojevića

Trajno i prolazno

Knjiga Branka Jokića Trajno i prolazno pred­stavlja vrstu hronike književnih zbivanja, pregled književnih tokova u

Studije i ogledi o crnogorskoj usmenoj književnosti

Knjiga Novaka Kilibarde Studije i ogledi o crno­gorskoj usmenoj književnosti obuhvata 25 teksto­va objavljenih u

Crnogorske onomastičke studije

Knjiga Crnogorske onomastičke studije Vuki­ća Pulevića obuhvata autorove studije iz oblasti crnogorske onomastike. Po nagovoru

Montenegrin Language in the Past and Present

Montenegrin Language in the Past and Present je engleski prijevod knjige Crnogorski jezik u prošlosti

Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti

Knjiga Adnana Čirgića Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti probleme utemeljenja crnogorskoga jezika i montenegristike

Ogledi i studije o crnogorskoj kulturi

Knjiga Čedomira Draškovića Ogledi i studije o crnogorskoj kulturi priređena je povodom 65. godišnjice autorova

Hrvatski i crnogorski roman

Knjiga Jakova Sabljića Hrvatski i crnogor­ski roman (međuknjiževna tumačenja) za­sniva se na komparativnim analizama oda­branoga

Crnogorske filološke teme

Knjiga Crnogorske filološke teme Milorada Nikčevi­ća priređena je povodom 70 godina autorova života i 45

Leksikon istaknutih albanskih lingvista

Ova knjiga, osmišljena je najprije kao priručnik za profesore albanskoga jezika u Crnoj Gori, prije

Internetska lingvistika

Internet je sastavni dio savremenoga života i lin­gvisti sve više proučavaju njegov uticaj na jezik.

Rječnik osmanske leksike barskoga kraja

Ovaj rječnik pokušaj je da se zabilježe i sačuva­ju od zaborava turske riječi koje su

Rječnik rožajskoga govora

Rječnik rožajskoga govora odraz je dvadeseto­godišnjega sakupljačkog rada Ibrahima Hadžića. Pored činjenice da sadrži oko

Rječnik plavsko-gusinjskoga govora

Rječnik plavsko-gusinjskoga govora Ibrahima Re­kovića dijalektološki je rječnik, nastao kao rezultat višedecenijskoga leksikografskog rada autora.

Njeguški rječnik

Knjiga Njeguški rječnik posljednje je djelo dr Du­šana Otaševića, njeguškoga naučnika koji je živio i

Rječnik veličkoga govora

Branko Jokić u Rječniku veličkoga govora javno­sti na čuvanje predaje leksiku karakterističnu za govor plavskoga

Bio-bibliografija Pavla Mijovića

Bio-bibliografija akademika Pavla Mijovića pomoći će u osvjetljavanju njegovoga lika i djela, posebno njegovog stvaralačkog

Bio-Bibliografija Milorada Stojovića

Milorad Stojović je crnogorski književnik, neka­dašnji glavni urednik i direktor izdavačkog sekto­ra Grafičkog zavoda, gdje

Bio-bibliografija Danila Radojevića

Danilo Radojević je znameniti crnogorski književni kritičar, esejist, kulturolog, pjesnik i istoričar. Ljiljana Lipovina-Đorđević u

Bio-bibliografija Miroslava Đurovića

Miroslav Đurović poznati je crnogorski pjesnik, esejista, putopisac i književni kritičar. Knjiga Nade Drašković Bio-bibliografija

Bio-bibliografija Čedomira Draškovića

Bio-bibliografija Čedomira Draškovića autorke Nade Drašković sadrži 1075 bibliografskih jedini­ca koje su sistematizovane u dvije

U potrazi za romanom

Knjiga Marjane Đukić U potrazi za romanom: francuski roman srednjeg, XVI i XVII vijeka cje­lovita

Intimni čitalac

Njegujući posve osoben pristup književno­me tekstu, savremeni švajcarski naratolog Žan Ruse izgradio je i specifičan

Njemačka književnost u Crnoj Gori do 1945.

Jelena Knežević u knjizi Njemačka književnost u Crnoj Gori do 1945, koja predstavlja njenu znatno

Pet paradoksa modernosti

Pet paradoksa modernosti studija je u kojoj An­toan Kompanjon preispituje pojmove modernosti, postmodernosti i avangarde.

Ogledi o psihoanalizi i psihologiji književnosti

Knjigu Ogledi o psihoanalizi i psihologiji knji­ževnosti Žarka Martinovića čine odabrani prilozi čija je zajednička