Boban Batrićević

Boban Batrićević rođen je na Cetinju 1988. godine, đe je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, studijski program Istorija. Godine 2017. odbranio je doktorsku tezu “Recepcija, reinterpretiranje i korišćenje Njegoševa lika i djela u propagandi i političkom diskursu vlasti u Crnoj Gori ‎1851-2013. godine”. Autor je preko dvadeset naučnih radova, objavljenih u stručnim publikacijama. Učesnik je više međunarodnih naučnih skupova. Mjesečni je kolumnista portala Antena M u rubrici Istorija.

Polje interesovanja: teorija i filozofija istorije, metodologija naučnih istraživanja, kulturna istorija, istorija ideja, književna istoriografija.

E-mail: boban.batricevic@fcjk.me