Boban Batrićević

Boban Batrićević rođen je na Cetinju 1988. godine, đe je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, studijski program Istorija. Trenutno je doktorand.Autor je nekoliko stručnih radova, objavljenih u naučnim publikacijama. Učesnik je više međunarodnih naučnih skupova. Mjesečni je dopisnik neđeljnika Monitor u rubrici Paralele.

Polje interesovanja: teorija i filozofija istorije, metodologija naučnih istraživanja, kulturna istorija, istorija ideja, književna istoriografija.