Ethem Mandić

Ethem Mandić rođen je 12.12.1986. godine u Podgorici. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Podgorici. Diplomirao je na Filozofskome fakultetu u Nikšiću, a jednu studijsku godinu proveo ja na Filozofskome fakultetu u Zagrebu kao stipendista Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Hrvatske. Magistrand je na Filozofskome fakultetu u Sarajevu na odsjeku Književnost naroda BiH i bosanski jezik.

Pripravnički staž završio je u Osnovnoj školi Milorad Musa Burzan. Godinu dana radio je kao programski asistent u Centru za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Objavljivao je radove za više stručnih i časopisa za kulturu  i književnost, između ostalih Lingua Montenegrina, Ars, Kod, Quest, Art i bio učesnik međunarodnog naučnog simpozijuma Radoslav Rotković – život i djelo, koji je organizovao Institut za crnogorski jezik i književnost. Radi kao saradnik u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i knjiežvnost.

E-mail: ethem.mandic@fcjk.me