Jakov Sabljić

Jakov Sabljić rođen je u Osijeku 1980. godine. Na osječkome Filozofskom fakultetu diplomirao je hrvatski jezik i književnost. Na Filozofskome fakultetu u Osijeku radi kao predavač na predmetima iz metodike nastave književnosti i metodologije naučnoga rada. Od 2004. godine intenzivno sarađuje u radu međunarodnoga projekta Kulture u doticaju: Stoljetni hrvatski i crnogorski književni identiteti. Doktorirao je 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Najnoviji hrvatski i crnogorski roman (tvor­be zbilje, granice i identiteta). Autor je sljedećih knjiga: Hrvatski i crnogorski roman: Međuknjiževna tumačenja (2010), Iz metodičke teorije i prakse nastave književnosti (2011) i Hrvatske i crnogorske književne teme (2014). Uredio je sljedeća izdanja: Junaci pera: Suvremena crnogorska književnost, tematski broj Književne revije (2007); Najnoviji glasovi crnogorske proze: Književnoteorijski i izborni pre­gled (2007); Božo Milačić: Hrvatske književne teme (2010); Između dviju domovina: Zbornik Milorada Nikčevića: Povodom sedamdesete godišnjice života i četrdesetpetogodišnjice znanstvenoga rada (2011); Recepcija Njegoševa djela u Hrvatskoj: U povodu dvjestote godišnjice rođenja (2013); Recepcija i novo čitanje Njegoševa djela: Povodom 200-te godišnjice Njegoševa rođenja (2014). Član je redakcije časopisa Lingua Montenegrina (časopisa za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja) i časopisa Quest (časopisa za književnost, umjetnost i kulturu).