Jelena Knežević

Jelena Knežević (1977, Novi Sad), teoretičar književnosti, doktorirala na Filološkome fakultetu Univerziteta u Beogradu, radom na temu Koncept ljepote u njemačkoj baladi kod prof. dr Slobodana Grubačića. Magistarski rad na temu Recepcija njemačke književnosti u Crnoj Gori do 1945. godine odbranila na istom fakultetu, đe je 2001. završila i osnovne studije na grupi Opšta književnost i teorija književnosti. Od 2003. zapošljena na Filozofskome fakultetu u Nikšiću Univerziteta Crne Gore, đe predaje njemačku književnost na Studijskom programu za njemački jezik i književnost. Od 2012. rukovodilac Studijskog programa za njemački jezik i književnost. Alumna programa Lektori u istočnoj Evropi Fondacije Robert Boš. Dodatna edukacija u oblastima: projektni rad, obrazovanje odraslih, razvoj kurikuluma, menadžment studija i nastave. Istražuje i objavljuje u oblasti komparatistike, na teme iz njemačke i svjetske književnosti 18, 19. i 20. vijeka. Bavi se književnim prevođenjem.