Jelena Šušanj

Jelena Šušanj rođena je u Podgorici, đe je završila osnovnu školu i Filološku gimnaziju. Diplomirala je na Filozofskome fakultetu u Nikšiću (Odsjek za srpski jezik i književnost). Doktorandica je na Poslijediplomskome doktorskom studiju Jezikoslovlje pri Filozofskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayer u Osijeku (Republika Hrvatska).

Oblasti njena interesovanja su morfologija, sintaksa, opšta i kognitivna lingvistika, standardizacija jezika. Kao član Ekspertske komisije za standardizaciju crnogorskoga jezika bila je dio odbora koji je izradio Pravopis crnogorskoga jezika (2010). Bila je zapošljena u Matici crnogorskoj (2010) i na Institutu za crnogorski jezik i književnost od njegova osnivanja 2010. godine do gašenja 2014. godine.

Koautorica je više udžbenika crnogorskog jezika (kao maternjeg i nematernjeg) za osnovnu i srednju školu. Sa dr Adnanom Čirgićem objavila je Akcenatski savjetnik (Ministarstvo prosvjete, Podgorica, 2013) i Akcenatski priručnik (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2016). Koautorica je i udžbenika Osnovi opšte lingvistike za učenike 4. razreda filološke gimnazije, koji je u štampi.

Radi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost kao saradnica u nastavi iz oblasti lingvistike.

Govori engleski i ruski jezik.

E-mail: jelena.susanj@fcjk.me