Kancelarija za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Ethem Mandić, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju

Demir Bulić, koordinator Kancelarije za međunarodnu saradnju osiguranje kvaliteta