Lingua Montenegrina, misija i vizija

Misija

Lingua Montenegrina kao časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja od osnivanja 2008. godine ima misiju razvijanja i afirmacije montenegristike kao najmlađe grane slavistike. Istovremeno, budući da časopis objavljuje radove na svim slovenskim jezicima, kao i na engleskom, misija časopisa je promocija novih saznanja kako iz oblasti slavistike, tako i uopšte iz oblasti nauke o jeziku, nauke o književnosti i kulturologije.

Vizija

Vizija časopisa Lingua Montenegrina usmjerena je ka otvaranju prostora za nova proučavanja u oblasti južnoslovenske filologije i balkanskih kulturnih studija, u prvome redu ka novim arhivskim, terenskim, teorijskim i ostalim istraživanjima te publikovanju studija o fenomenima koji dosad nijesu imali adekvatan tretman u okviru jezičke, književne i kulturne montenegristike. Saradnja s ustanovama i autorima iz oblasti humanističkih nauka iz inostranstva doprinijeće da časopis Lingua Montenegrina, ali i montenegristika u cjelini, budu dio recentnih naučnih tokova.