Ljetnja škola crnogorskoga jezika

Od 16. do 28. jula u organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik održaće se Ljetnja škola crnogorskoga jezika i kulture. Škola je namijenjena starijima od 18 godina koji žele ovladati crnogorskim jezikom, bez obzira na prethodno znanje i nivo ili smjer obrazovanja. Obuhvatiće 30 časova crnogorskoga jezika i 15 časova crnogorske kulture i istorije (jedan čas traje 45 minuta).

U okviru ljetnje škole biće organizovana i terenska nastava: obići ćemo dio Crnogorskoga primorja, Lovćen, Skadarsko jezero, znamenitosti crnogorske Prijestonice i okoline.

Časovi će se održavati u prostorijama Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju (Bajova 134) četiri dana neđeljno od 9 do 14 sati (uz 30 minuta pauze), a jedan dan predviđen je obilazak odabranih crnogorskih znamenitosti, koji će takođe biti edukativnoga karaktera.

Polaznici će imati slobodan vikend.

Po dolasku na Ljetnju školu polaznici koji su u prijavi naveli da znaju crnogorski jezik polagaće test, na osnovu kojega će biti raspoređeni na jedan od tri ponuđena nivoa: početni, srednji i napredni. Časove će izvoditi profesori Fakulteta za crnogorski jezik i književnost koji su licencirani za rad s odraslima i imaju iskustvo u nastavi crnogorskoga kao stranoga jezika. Nastava se drži na crnogorskome i engleskome jeziku.

Nastava crnogorskoga jezika i kulture, udžbenici i tri izleta besplatni su za sve polaznike. Put i smještaj polaznici sami organizuju i samostalno snose troškove.

Maksimalan broj polaznika je 12 po grupi.

Po završetku Ljetnje škole učesnici će dobiti sertifikat o pohađanju škole.

Prijave se šalju najkasnije do 20. juna 2023. a možete je naći ovđe.

Prijave i eventualna pitanja o Ljetnjoj školi crnogorskoga jezika pošaljite na adresu crnogorski@fcjk.me.