Marijana Terić

Marijana Terić rođena je 17. 11. 1986. godine u Nikšiću, đe je završila osnovnu i srednju školu. Godine 2009. diplomirala je na Filozofskome fakultetu u Nikšiću – Odsjek za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Na istome fakultetu magistrirala je 2013. godine, stekavši time zvanje magistra nauke o književnosti. Svoj radni angažman započinje na matičnom fakultetu radeći u svojstvu saradnika u nastavi u periodu od godinu dana. U saradnji sa novosadskim profesorom Savom Damjanov kao predśednikom Komisije na odbrani magistarskog rada i Jasminom Mihajlović (književnicom i suprugom preminuloga autora Milorada Pavića), magistarska teza „Fantastika u romanu Unutrašnja strana vetra Milorada Pavića“, objavljena je na sajtu http://www.khazars.com/sr-YU/sajt-jasmine-mihajlovic. Naučni rad „Recepcija teksta i smisaone novine u fantastički oblikovanoj Unutrašnjoj strani vetra Milorada Pavića“ publikovan je u novosadskom časopisu „Serbian Studies Research“ (God. 4, br. 1, 2013), urednika Borisa Bulatovića. Od septembra 2014. godine radi kao saradnik u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost – Cetinje.

email: marijana.teric@fcjk.me; marijana.teric@yahoo.com
tel. +382 69 212 288