Master studije

Nastavni plan Crnogorski jezik i književnost – 120 ECTS

Ishodi učenja

Ciljevi studijskog programa