Međunarodna saradnja

Fakultet za crnogorski jezik i književnost s Cetinja i Univerzitet prirodnih i humanističkih nauka  u Śedlcama potpisali
Sporazum o saradnji

Dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Adnan Čirgić  i Rektor Univerziteta prirodnih i humanističkih nauka u Śedlcama Tamara Zacharuk 12. avgusta 2015. godine u Śedlcama u Poljskoj potpisali su sporazum o saradnji između te dvije institucije.

Razmjena profesora i studenata, te promovisanje i unapređivanje nauke, prije svega slavističkih i filoloških nauka u evropskom kontekstu, u vidu konferencija i seminara, biće među ključnim aktivnostima koje će Fakultet za crnogorski jezik i književnost sprovoditi u saradnji s Univerzitetom u Śedlcama.

Prva aktivnost nakon potpisivanja Sporazuma biće nastavak kursa poljskoga jezika na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost koji su studenti započeli i završili osnovni nivo na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta u Śedlicama. Kurs poljskoga jezika realizovaće jedan od renomiranih filologa i profesora s pomenutoga fakulteta kao gostujući profesor.

Dekan Adnan Čirgić istakao je da očekuje da će aktivnosti predviđene Sporazumom, koje će se sprovoditi u saradnji s prestižnim Univerzitetom u Śedlicama, omogućiti našim studentima da u svom daljem obrazovanju prošire svoja znanja i iskustva, kao i da će im se pružiti prilika da steknu međunarodna iskustva u polju nauke i obrazovanja.

Sproveđenjem aktivnosti predviđenih Sporazumom koordiniraće prodekani za nastavu i razmjenu obje institucije.