Milan Marković

Milan Marković rođen je u Podgorici 1986. godine. Osnovnu školu završio je u Danilovgradu, srednju školu u Podgorici, a osnovne i specijalističke akademske studije na Filozofskome fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću, đe je 2009. diplomirao s temom Umjetnost rođena kao jeka božijega smijeha – analiza knjige „Smiješne ljubavi² Milana Kundere.

Magistarske studije je završio 2017. godine na Filološkome fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću, odsjek Crnogorski jezik i književnost, u oblasti nauke o književnosti.

Radi kao saradnik u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, na predmetima Svjetska književnost VII (Postmodernizam) i Južnoslovenske književnosti XX vijeka.

Autor je više naučnih i stručnih radova iz oblasti nauke o književnosti i monografske studije Dekonstrukcija hrišćanskoga mita u Pekićevu „Vremenu čuda², objavljene u izdavaštvu Fakulteta za crnogorski jezik i književnost s Cetinja.

Učestvovao je na nekoliko naučnih skupova i simpozijuma u zemlji i bio rukovodilac projekta Škola crnogorskog jezika u Južnoj Americi, u okviru kojeg je u toku četiri mjeseca izvodio nastavu u Buenos Ajresu (Argentina) i Montevideu (Urugvaj).

Sekretar je redakcije međunarodnoga naučnog časopisa Lingua Montenegrina.

Živi u Danilovgradu.

E-mail: milan.markovic@fcjk.me