Milan Marković

Doc. dr Milan Marković rođen je u Podgorici 1986. godine. Osnovnu školu završio je u Danilovgradu, srednju školu u Podgorici, a osnovne i specijalističke akademske studije na Filozofskome fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću, đe je 2009. diplomirao s temom Umjetnost rođena kao jeka božijega smijeha – analiza knjige „Smiješne ljubavi” Milana Kundere.

Magistarske studije završio je 2017. godine, a doktorske 2021. godine.

Autor je monografskih studija Dekonstrukcija hrišćanskoga mita u Pekićevu „Vremenu čuda” i Romani Dragana Nikolića u izdavaštvu Fakulteta za crnogorski jezik i književnost s Cetinja, kao i brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti nauke o književnosti objavljenih u domaćoj i inostranoj periodici.

Učestvovao je na više naučnih skupova i simpozijuma u zemlji i inostranstvu i bio rukovodilac programa Škola crnogorskoga jezika u Južnoj Americi, u okviru kojeg je u toku četiri mjeseca izvodio nastavu u Buenos Ajresu (Argentina) i Montevideu (Urugvaj).

Na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju radi kao profesor na predmetima Svjetska književnost VII (Postmodernizam) i Pregled književnih teorija, i obavlja dužnosti prodekana za nauku i međunarodnu saradnju.

Generalni je sekretar Crnogorskoga PEN centra i urednik časopisa Lingua Montenegrina.

E-mail: milan.markovic@fcjk.me