Milica Lukić

MILICA LUKIĆ redovita je profesorica u trajnom zvanju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a od 2018. godine prodekanica je za razvoj i poslovanje. Na matičnome fakultetu predaje niz obveznih i izbornih kolegija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini: Staroslavenski jezik 1, Staroslavenski jezik 2, Slavenska pisma, Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća, Filozofsko-simbolički ustroj glagoljskog pisma, Slavenska mitologija, Novija povijest glagolizma, Jezična prošlost u sadašnjosti, Metodologija znanstvenoga rada, Akademsko pismo, Srednjovjekovni simboli i njihova značenja i dr. Na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u Cetinju (Crna Gora) predaje Uvod u lingvistiku i Staroslovenski jezik. Bila je dugogodišnjom predstojnicom Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju te voditeljicom Odsjeka za hrvatski jezik i književnost u dvogodišnjemu mandatu – od 2014. do 2016. godine. Autoricom je nekoliko znanstvenih knjiga među kojima je Poveljom uspješnosti (Dani Josipa i Ivana Kozarca, Vinkovci, 2014.) i Zlatnom poveljom Matice hrvatske (Sinj, 2016.) nagrađena knjiga Divanimo, dakle postojimo. Književnojezične i jezičnopovijesne studije (Matica hrvatska – Ogranak Osijek, Osijek, 2014.). Objavila je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova iz paleoslavističke i paleokroatističke te ćirilometodske problematike, a onda i iz problematike hrvatskih i crnogorskih filoloških i kulturnih veza, slavonskoga dijalekta, metodike nastave hrvatskoga jezika i književnosti, književne teorije i povijesti i dr. Posebno je posvećena popularizaciji znanosti i povezivanju filologije s ostalim znanstvenim disciplinama te kreativnim i umjetničkim praksama. U tom se smislu ističu interdisciplinarni i intermedijalni nastavni i izvannastavni projekti koje je oblikovala: Neklasični performans Sto minuta S/slave – Glagoljica rediviva, 2013., Pisma sljubljena u potenciji (veza između glagoljičnog pisma i Tolkienovih djela), 2014.; projekt Glagoljaška večera (I – IV): Gaštronomija dijaka grišnoga fra Karla z Osika, slavonskoga glagoljaša, 2015. (I), Gastronomia Zriniana Glagolitanska, 2016. (II), Glagoljaška večera na Kreativnoj riznici, 2017. (III), Gastronomia Cyrillomethodianska, 2017. (IV), mobilna aplikacija namijenjena učenju o hrvatskoglagoljskim spomenicima i glagoljaštvu od 9. do 21. stoljeća Glagopedija – virtualna glagoljska enciklopedija, 2017. Godine 2017. za svoj je inovativni nastavni rad i popularizacijsku praksu nagrađena Godišnjom nagradom Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Godine 2017. sudjelovala je u nastavnome usavršavanju u okviru Erasmus+ nastavne mobilnosti na Institutu za slavensku filologiju Šleskoga sveučilištu u Katowicama (Republika Poljska) s kojim je tom prigodom uspostavljena suradnja na popularizacijskome projektu Glagopedija – virtualna glagoljska enciklopedija. Dana 20. rujna 2018. godine prof. dr. sc. Milica Lukić i dr. sc. Vera Blažević Krezić nagrađene su Državnom nagradom za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u kategoriji popularizacije i promidžbe znanosti, a za spomenute nastavne i izvannastavne popularizacijske projekte – Glagoljaška večer(a) IV – Gastronomia Cyrillomethodianska i Glagopedija – virtualna glagoljska enciklopedija – osmišljene i realizirane u 2017. godini.