Milutin Marković

Milutin Marković rođen je 1987. godine na Cetinju. U Podgorici je završio osnovnu i srednju elektrotehničku školu „Vaso Aligrudić“. Diplomske i specijalističke studije završio je na Fakultetu vizuelnih umjetnostit, Univerziteta Mediteran u Podgorici, smjer – grafički dizajn. Izlagao na gupnim izložbama u toku studija. Od 2008. radio honorarno poslave u oblasti grafičkog dizajna. Od 2012. do 2014. godine radio u JU „Crnogorska kinoteka“ na poslovima digitalizacije i postprodukcije arhivskog materijala sa 16mm, 32mm, VHS i Betacam. Od 2014. godine radi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost, na poslovima grafičkog dizajna/tehničkog urednika izdanja, i IT administratora.