Miomir Abović

Miomir Abović rođen je 22.08.1974. godine u Kotoru. Osnovnu školu završio je u Tivtu. Opštu gimnaziju u Kotoru završio je 1992. godine sa odličnim uspjehom. Nakon odsluženog vojnog roka, 1993. godine upisao je Filozofski fakultet u Nikšiću (tadašnji) Odsjek za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Na tome Odsjeku diplomirao je 1999. godine sa prosječnom ocjenom 9,62. Iste godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću upisao je postdiplomski studij iz lingvistike. Nakon položenih ispita na postdiplomskome studiju, 2003. godine odbranio je magistarski rad sa temom „Izražavanje posesivnosti u staroslovenskim jevanđeljskim spomenicima“.

Na Fakultetu za humanističke nauke Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru uskoro bi trebalo da odbrani doktorsku tezu „Jezik Psaltira iz Nikoljca od 1510. godine“. U nastavnome procesu učestvuje četrnaest godina, sedam godina na (tadašnjem) Odsjeku za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću i sedam godina na Fakultetu za strane jezike „Univerziteta Mediteran“ u Podgorici.

Uže oblasti lingvističkoga interesovanja su mu: staroslovenski jezik, istorija crnogorskog jezika (prije svega istorijska sintaksa i leksikologija crnogorskog jezika) i sintaksa savremenog crnogorskoga, bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika.

E-mail: abovic.miomir@t-com.me