Nikola Popović

Nikola Popović rođen je 18. 1. 1987. godine u Gornjem Polju kraj Nikšića. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu (Gornje Polje kod Nikšića), a srednju školu i studije crnogorskoga jezika i južnoslovenskih književnosti na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Tokom studija bio je nagrađen stipendijom Fondacije „Sveti Petar Cetinjski“ (2008−2012). Magistrirao je iz oblasti istorije kulture i kulturne antrologije na Istorijskom institutu u Podgorici 2018. godine. Od 2019. godine doktorand je na katedri za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Saradnik je nastavi na predmetima: Pregled književne/jezičke montenegristike i Crnogorska književnost XIX vijeka II.

Učestvovao je na sljedećim međunarodnim naučnim konferencijama:

Distopijski narativi u sinhronijskoj i dijahronijskoj perspektivi, u organizaciji Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru (3–4. decembar 2021), s temom Žanr u žanru (utopija u romanu

„Jedna ugašena zvezda“ Lazara Komarčića);

Balkans in the culture of Europe. From antiquity to present, konferencija održana u Gdanjsku, 14–

15. novembra 2022. godine, u organizaciji Univerziteta u Gdanjsku i Instituta za klasične studije i slavistiku, s temom „Balka(n) na Zapadu – Zemlja Plavih planina Brema Stokera“

Objavljuje radove iz montenegristike i komparatistike.

Popović, Nikola (2018). „Plemena tzv. Stare Hercegovine u naučnim radovima Novaka Kilibarde“. Novak Kilibarda – književnik, profesor i naučnik. 125–148.

Popović, Nikola (2018). „Između vukovske poetike i nikolajevske Odžaklije – Ljubišina književna škola“. Lingua Montenegrina. 59–93.

Popović, Nikola (2019). „Crnogorska poezija u interpretaciji Miroslava Đurovića“. Miroslav

Đurović, Studije i ogledi o crnogorskoj poeziji. priredio Nikola Popović

Popović, Nikola (2019). „Vrijedna studija o epici Avda Međedovića“. Lingua Montenegrina. Popović, Nikola (2020). „Slika Primoraca i Zagoraca u djelima S. M. Ljubiše“. Matica. 271–304. Popović, Nikola. Radović, Andrija (2020). „Lik Relje iz pjesme Sestra Leke kapetana – još jedno tamno mjesto u poeziji Starca Milije“. Lingua Montenegrina. 245–262.

Popović, Nikola (2020). „Između metodologije i ideologije – skica za naučni portret Radosava Medenice“. Lingua Montenegrina. 469–485.

Popović, Nikola (2020). „Stazama Gezemana, Murka, Perija, Lorda ‒ Radosav Medenica kao terenski istraživač“. Lingua Montenegrina.

E-mail: nikola.popovic@fcjk.me