Nikola Popović

Nikola Popović rođen je 18. I 1987. godine u Nikšiću. Osnovnu školu završio je u rodnome mjestu (Gornje Polje kod Nikšića), a srednju školu i studije crnogorskoga jezika i južnoslovenskih književnosti na Filozofskome fakultetu u Nikšiću. Tokom studija bio je nagrađen stipendijom Fondacije „Sveti Petar Cetinjski“ (2008−2012). Bavio se volonterskim radom u nevladinoj organizaciji „Zid“ iz Podgorice i to kao mentor crnogorskoga jezika i kulture (na engleskome jeziku) volonterima iz raznih evropskih država (Estonija, Finska, Slovačka, Poljska, Letonija). Bio je učesnik brojnih neformalnih edukacija i seminara u zemlji i inostranstvu. Radio je na mjestu istraživača u Institutu za crnogorski jezik i književnost u Podgorici (2013−2014). Objavljuje radove iz oblasti istorije književnosti.

E-mail: nikola.popovic@fcjk.me