Novica Vujović

Novica Vujović rođen je 3. jula 1981. godine u Nikšiću, đe je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću u oktobru 2012, na temu „Mikrotoponimija Barjamovice, Velestova i Markovine“. Tokom osnovnih i specijalističkih studija bio je stipendista Fondacije „Sveti Petar Cetinjski“. Pripravnički staž odradio je u Gimnaziji „Stojan Cerović“ – Nikšić. Položio je stručni ispit kao i sve ispite predviđene programom postdiplomskih studija (srednja ocjena 9,30), opredijelivši se za nauku o jeziku (predmet uže struke: Onomastika).

Polje interesovanja Novice Vujovića je proučavanje crnogorskih onomastičkih materijala. Osim toga, piše i o temama iz dijalektologije. Rezultate svojih istraživanja (petnaestak radova) objavio je u stručnim i naučnim časopisima i tematskim zbornicima.

E-mail: novica.vujovic@fcjk.me