Novica Vujović

Novica Vujović rođen je 1981. godine u Nikšiću, đe je završio snovnu i srednju školu te Filozofski fakultet. Zvanje magistra (nauka o jeziku) stekao je na Filološkome fakultetu Univerziteta Crne Gore 2016. godine s temom: Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine. Doktorand je na Institutu za jezikoslovlje Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta Šlezije u Katovicama.

Saradnik je u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost – Cetinje (predmeti: Istorija crnogorskoga jezika do polovine XVIII vijeka, Istorija crnogorskoga jezika od polovine XVIII vijeka, Leksikologija i leksikografija, Dijalektologija s akcentologijom). Radio je u JU Gimnazija „Stojan Cerović“ – Nikšić i na Univerzitetu Donja Gorica (predmeti: Kultura govora i Gramatika maternjega jezika).

Autor je monografija Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2020).

Saradnik je u nastavi na predmetima: Istorija crnogorskoga jezika do polovine XVIII vijeka, Istorija crnogorskoga jezika do polovine XVIII vijeka i Leksikologija i leksikografija/Onomastika.

Neki od naučnih i stručnih radova Novice Vujovića (https://orcid.org/0000-0003-4528-6287) su:

 • „Mikrotoponimija Barjamovice, Velestova i Markovine (Folia Linguistica et Literaria: Časopis za jezik i književnost, br. 7, Institut za jezik, Filozofski fakultet – Nikšić, Univerzitet Crne Gore, Nikšić, 2013, str. 175–189;  
 • „Nadimci učenika nikšićke Gimnazije“, Vaspitanje i obrazovanje, br. 4, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2013 str. 137–149;
 • „Onomastikon crnogorskih ’jajoša‛“, Matica, br. 53, Matica crnogorska, Cetinje – Podgorica 2013, str. 195–209;
 • „Prilog crnogorskoj onomastičkoj bibliografiji“, Lingua Montenegrina, br. 14, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2014, str. 3–24;
 •  „Doprinos Asima Peca izučavanju crnogorske jezičke problematike“, Vaspitanje i obrazovanje, br. 2, God XXXVIII, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2014, str. 105–117;
 • „O nekim pitanjima crnogorske onomastike“, Radoslav Rotković: život i djelo, zbornik s naučnoga skupa održanog na Cetinju 30. maja 2014, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, str. 177 ̶ 192;
 • „Predavanje Crnogorski jezik kroz istoriju“, Godišnjak Matice crnogorske 2013/2015, Matica crnogorska, Podgorica, 2015, str. 491−497.
 • „Antroponimi i toponimi u romanu Ratna sreća“, Život i djelo Mihaila Lalića: zbornik radova s naučnoga skupa Život i djelo Mihaila Lalića, Andrijevica, 7. oktobra 2014, Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Matica crnogorska, Cetinje i Podgorica, 2015, str. 225−244;
 •  „Dijalekatski rječnici i njihov značaj“, Lingua Montenegrina, God. VIII, sv. 1, br. 15, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2015, str. 35–45;
 • „Prilog izradi imenoslova Pive“, Lingua Montenegrina, br. 15, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2015, str. 433–449;
 •  „Alija Džogović onomastičar“, Lingua Montenegrina, God. VIII, sv. 1, br. 15, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2015, str. 465–472;
 • „Nisu krivi softveri, zakazali su stručnjaci: polemika: reagovanje na Rječnik crnogorskog narodnog i književnog jezika u izdanju CANU“, Pobjeda, br. 18123, 6. jun 2016, str. 10.
 • „Ni književni, ni narodni Rječnik: polemika: Novi primjeri ʾdometaʿ rada leksikografskog tima CANU“, Pobjeda, br. 18138, 21. jun 2016, str. 15.
 • „Apelativi u crnogorskoj toponimiji“, Matica, br. 65, proljeće 2016, Matica crnogorska, Podgorica, 2016, str. 199−214;
 • „O strukturi ličnih imena Barjamovice, Velestova i Markovine“, Vaspitanje i obrazovanje, časopis za pedagošku teoriju i praksu, br. 1, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2016, str. 37−51;
 • (koautorski s Vladimir Vojinović) „Śećanje na djelo Vuka Minića“, Lingua Montenegrina, br. 27, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2016, str. 369−375.
 • „Śećanje na djelo Vuka Minića“,  Godišnjak Matice crnogorske 2016/2017,  Matica crnogorska, Podgorica, 2017, str. 150−152.
 • „The first dialectology of the Montenegrin language (Adnan Cirgić, Dialectology of Montenegrin Language, FMLL, 2017, Мoва и суспiльство. Language and society, Випуск 8,  Львiвський Унiверситет, 2017, str. 148−152;
 • „Mjesto Božidara Vukovića u crnogorskoj filologiji“, Božidar Vuković Podgoričanin: zbornik, Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada Podgorice, Podgorica, 2018, str. 130−133;
 • „Nekoliko napomena o jeziku Crnogorske hronike“, Novak Kilibarda – književnik, profesor i naučnik, zbornik radova s naučnoga skupa održanoga na Cetinju 30. oktobra 2016, knj. 10, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2018, str. 217−229;
 • „Prva dijalektologija crnogorskoga jezika (Adnan Čirgić, Dijalektologija crnogorskoga jezika, FCJK, 2017)“, Slavia Centralis, Letn. 11, št. 1, 2018, str. 113−118;
 • „Toponimi sela Vuči Do“, Lingua Montenegrina, br. 23, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2019, str. 356−366;
 • „In memoriam: Velikome Katičiću u spomen“, Lingua Montenegrina, br. 24, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2019, str. 351−352;
 • „Crnogorskoj nauci antidoprinos – prikaz knjige: Crnogorski jezik i nacionalizam“, Montenegrin Journal for Social Sciences, br. 4, Centar za geopolitiku, Nikšić, 2020, str. 199–210;
 • „Допринос Драгомира Вујичића црногорској ономастици“, Lingua Montenegrina, br. 27, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2021, str. 463−470;
 • „Temeljni projekat današnje slavistike“, Lingua Montenegrina, br. 27, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2021, str. 499−502;
 • „Izbor studija jezikoslovca Stjepana Damjanovića“, Cetinjski filološki dani II: zbornik radova s naučnoga skupa odražanog na Cetinju 10−12. septembra 2019, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2021, str. 541−544;
 • „Kolašinsko Lipovo u svijetlu toponima“, Matica, br. 91, Matica crnogorska, Podgorica, 2022, str. 383−394;
 • „Toponimi kolašinskoga sela Lugovi“, Lingua Montenegrina, br. 30, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2022, str. 537−540;
 • (koautorski s Martin Henzelmann) „Značaj i naučni rezultat konferencije „Cetinjski filološki dani“, Opera Slavica, XXXII, 2, Ústav slavistiky Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2022, str. 77‒83;
 • „Uz reprint izdanje Njegoševe Grlice“, Fokalizator, časopis za književnost i kulturu, br. 9−12, Fokalizator DOO, Podgorica, 2022;
 • Novica VUJOVIĆ (Черна гора) & Martin HENZELMANN (Германия): „Hidronimski system rijeke Zete“, Дунав – Днестър: История, Етнология, Езикознание, Фолклор, Литературознание, Педагогика, Рецензии: Годишник, редколегия: Васил Кондов,  Тарaклийски държавен университет „Григорий Цамблак“, Taraclia, 2023, str. 230−235;
 • „Ein wichtiges Zeugnis der Vergangenheit und Erforschung der montenegrinischen Sprache  (Crnogorski jezik 1768−2020: bibliografija. Fakultet za crnogorski jezik i književnost, JU Biblioteka „Radosav Ljumović“, Cetinje–Podgorica, 2022)“, Opera Slavica, XXXIII/2, Ústav slavistiky Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2023, str. 91−94;
 • „Crnogorski jezik između nauke i manipulacije: reagovanje na tekst Milorada Pupovca“, rubrika „Suprotstavljanja“, Kolo, br. 1, Matica hrvatska, Zagreb, 2023;
 • „Crnogorska onomastika u svijetlu slovenske onomastike: povodom projekta Słowiańska onomastykaencyklopedia, tom II, Warszawa-Krakow, 2003.“, Lođ, 2023;
 • „Najtemeljnija sinteza znanja o usmenoj književnosti Boke do 1833.“, ARS, časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja, br. 1−2, Otvoreni kulturni forum, Cetinje, 2023.
 • Dostojno spram svog jezika – o zaslužnom jezikoslovcu Josipu Siliću, Komuna, časopis za lokalnu samoupravu i njegovanje baštine Crne Gore, br. 46, Podgorica, jun 2023.
 • „Savremena crnogorska filologija i ostaci starih ideologija“, Fokalizator, časopis za književnost i kulturu, br. 17−18, Fokalizator DOO, Podgorica, 2023.

Učešće na inostranim naučnim konferencijama:

 • JĘZIKI I DIALEKTY NA POGRANICZACH, KRESACH I PERIFERIACH IN MEMORIAM PROFESSORIS SLAVOMIRI GALA, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Łódź, 7−8 grudnia 2018.
 • Jęzik-Region-Kultura: GWARA JAKO MEDIUM KULTUROWE. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ oraz Polska Akademia Nauk – Oddział w Łodzi, Łódź, 21−22 września 2022.
 • VIII меѓународна научна конференција „Крсте Мисирков и македонскиот јазик – извор на научни истражувања“, Институт за македонски јазик ,,Крсте Мисирков“ – Скопје, 28 − 29 јуни 2023.

Novica Vujović član je Redakcije međunarodnoga filološkog časopisa Lingua Montenegrina.

Član je Organizacionoga odbora međunarodne naučne konferencije Cetinjski filološki dani.

Član je Naučnog odbora Međunarodnog simpozija „Genocid nad Bošnjacima – egzil, genocid, migracije“, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli i Social Sciences University of Ankara, 7. i 8. jula 2023.

Glavni i odgovorni urednik je zbornika Cetinjski filološki dani.

Kao urednik potpisao je petnaestak izdanja iz crnogorske filologija koja je objavio Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Autor je scenarija i stručni konsultant za dokumentarni film Crna Gora u vremenu i jeziku (RTCG, 2021).