Nastavna ekskurzija za studente

U okviru predmeta Crnogorska srednjovjekovna književnost FCJK je 9. aprila 2022. organizovao nastavnu ekskurziju za studente. Tokom ekskurzije studenti FCJK obišli su Rijeku Crnojevića, Muriće, Prečistu Krajinsku, Stegvaš, Svač, Šasko jezero i Stari Bar te se na autentičnim lokacijama u razgovoru s profesorima podśetili na neke od najvažnijih tekovina crnogorske srednjovjekovne pismenosti i kulture nastalih na tim prostorima.