Ambasador Finske u pośeti FCJK

Nakon prošlogodišnjih Dana finske kulture, dvodnevne manifestacije organizovane u čast vijeka finske nezavisnosti, gost Fakulteta za crnogorski jezik i književnost ponovo je bila Njegova ekselencija, ambasador Republike Finske u Beogradu, gdin Perti Ikonen. Tom prilikom ambasador Ikonen održao je predavanje na temu „Sauna u finskoj kulturi“. U interesantnom jednočasovnom predavanju, ambasador Ikonen govorio je o istorijskom razvoju i vrstama sauna, kao i njezinom mjestu u svakodnevnom životu Finaca i njihovoj kulturi. Osim zanimljivih podataka koje je u predavanju iznio, poput one da u Finskoj ima više sauna nego automobila, da svako diplomatsko predstavništvo Finske u svijetu ima „rezidencijalnu“ saunu (čak i ona u Africi), svojih ličnih iskustava u vezi sa saunom i sl., ambasador Ikonen odgovarao je na brojna pitanja studenata. Tako su pored pitanja o sauni, studenti naročito bili zainteresovani da saznaju nešto više o položaju nastavnika u finskom društvu, ali i o posebnosti finskoga obrazovnog sistema. Medijatori predavanja bili su Nikola Popović i Miloš Mijović.