Batrićević u Bundestagu govorio o Crnoj Gori s njemačkim poslanicima

Profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, istoričar Boban Batrićević, u sklopu 26. Internacionalnoga okupljanja u Berlinu i Inicijative za mir boravio je kao jedan od učesnika toga skupa u njemačkome Bundestagu. Batrićević se susrio s nekoliko poslanika njemačkoga parlamenta te u sklopu više sesija izvijestio njemačke i evropske parlamentarce o stanju u Crnoj Gori. Najviše riječi bilo je o ruskoj agresiji na Ukrajinu i uticaju toga sukoba na prilike na Balkanu i Crnoj Gori. Batrićević je govorio o malignome ruskom uticaju u crnogorskome društvu s posebnim osvrtom na ruski uticaj u crnogorskim medijima, bezbjednosnom sektoru, prosvjetnoj i kulturnoj politici te pojedinim vjerskim institucijama koje Putinov režim koristi kao svoje oruđe u našoj državi.
Internacionalna okupljanja u Berlinu pokrenuta su od 1996. godine na inicijativu nekoliko tadašnjih njemačkih parlamentaraca. U njima participaju predstavnici političkih stranaka, vlada, ekonomisti, biznismeni te društveni aktivisti iz svih krajeva svijeta.