Branislav Borozan održao svoje drugo predavanje na FCJK pod nazivom Porfirogenitivno poglavlje o Skaviniji Diokliji u svijetlu materijalnih tragova – arheoloških nalaza