Cetinjski forum “Crna Gora: otvorena Evropa ili zatvoreni Balkan”

Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar organizovaće na Cetinju 15. i 16. decembra 2022. godine Cetinjski forum pod nazivom “Crna Gora: otvorena Evropa ili zatvoreni Balkan”.

Riječ je o regionalnoj društveno-kulturološkoj konferenciji na kojoj će učestvovati eminentni univerzitetski profesori, pisci, predstavnici civilnog sektora i novinari.

Svrha ovoga događaja je povezivanje istaknutih intelektualaca iz regiona, obezbjeđivanje neophodne platforme za promociju društvenoga dijaloga i snaženje aktivnog učešća akademske zajednice u rješavanju pitanja koja opterećuju društvo. Ovom prilikom posebna pažnja biće posvećena širenju znanja o efektima ruske agresije na Ukrajinu, strategijama ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu, velikodržavnim ideologijama u regionu, medijskim manipulacijama i dezinformacijama, etiketiranju i targetiranju građanskog aktivizma, modelima političke instumentalizacije religijskih organizacija itd. s posebnim fokusom na rasvjetljavanje aktuelnoga društvenog trenutka u Crnoj Gori u kontekstu regionalnih i globalnih dešavanja.

Nakon izlaganja najavljenih tema predviđena je i diskusija.

Program počinje u 10h, a održaće se u Sali 2 Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.