Cetinjski forum II

Cetinjski forum II održaće se 3. i 4. novembra 2023. na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Tema ovogodišnjega Cetinjskog foruma je “CRNA GORA I ZAPADNI BALKAN: Ubrzano ka Zapadu ili polako ka Istoku?”

Dvodnevni forum osmislili su i pokrenuli Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar kao jedinstvenu platformu za promociju dijaloga među regionalnim intelektualacima, političarima, aktivistima i novinarima. Forum za cilj ima bolje povezivanje i razmjenu mišljenja kroz otvaranje gorućih društvenih i strateških tema koje se tiču Crne Gore i regiona Zapadnoga Balkana u kontekstu evropskih integracija i ruske agresije na Ukrajinu.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju u Crnoj Gori i sve češće i direktnije miješanje antievropskih politika u njen unutrašnji život, II Cetinjski forum biće posvećen temama od značaja za nastavak puta Crne Gore kroz proces evropskih integracija te prevenciju malignih uticaja koji se ostvaruju sve učestalijim hibridnim napadima, dezinformacijama, pokušajima revizije istorije, rehabilitacijom ratnih zločinaca, zloupotrebom vjerskih institucija za velikodržavne ciljeve kao i pritiscima na novinare i neistomišljenike.

Na forumu će učestvovati tridesetak učesnika i učesnica iz Crne Gore, regiona, Evrope i svijeta koji će razmijeniti mišljenja u vezi s gorućim temama koje opterećuju društva Zapadnoga Balkana.