Dijalektologija crnogorskoga jezika predstavljena na slavističkoj katedri u Poljskoj

Međunarodni simpozijum Jezici i dijalekti na granici i periferiji u organizaciji Univerziteta u Lođu, Katedre poljske dialektologije i logopedije i Poljske akademija nauka održan je 7. i 8. decembra 2018. na Univerzitetu u Lođu. U radu su učestvovala 72 naučnika, a u centralnome dijelu drugoga dana konferencije predstavljena je Dijalektologija crnogorskoga jezika autora Adnana Čirgića. Razgovor o Čirgićevoj Dijalektologiji otvorila je Irena Jaroš, prodekan Odjeljenja za poljsku dijalektologiju Univerziteta u Lođu.
Ona je u ime domaćina i organizatora Konferencije govorila o značaju promovisanja takve knjige na nekoj slavističkoj konferenciji i izrazila zahvalnost autoru što je odabrao Poljsku za njezinu prvu inostranu promociju. Tim su povodom predstavnici Instituta za jezik Poljske akademije nauka konstatovali da Dijalektologiju crnogorskoga jezika treba vrednovati u kontekstu doprinosa Opšteslovenskom lingvističkom atlasu i provjere jezičkih materijala s prostora Crne Gore. O knjizi su govorili i Mječislav Đekonjski, Aleksandar Radoman i Novica Vujović.

Adnan Čirgić i Novica Vujović na Konferenciji su saopštili referate iz dijalektologije i onomastike i leksikografije.

Dekan Fakulteta za crnogorski jezika i književnost na Univerzitetu u Lođu ugovorio je potpisivanje sporazuma o saradnji i realizaciju nekoliko zajedničkih projekata.