Diplomatija Crne Gore u vrijeme obnove nezavisnosti