Doc. dr Milan Marković održao predavanje na Univerzitetu u Pitsburgu

Na Univerzitetu u Pitsburgu (University of Pittsburgh, PA), 21. 6. 2023. profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost doc. dr Milan Marković, održao je predavanje na temu Crnogorski roman – doprinos razvoju južnoslovenskih književnosti druge polovine XX vijeka (“The Montenegrin Novel and Its Contribution to the Development of South Slavic Literature in the Second Half of the 20th Century”).
Uzimajući u obzir činjenicu da je nakon II Svjetskoga rata roman postao domaća i dominirajuća književna forma u crnogorskoj književnosti, predavanje se odnosilo na prikaz najznačajnijih ostvarenja koja su promijenila ne samo regionalnu, već i evropsku i svjetsku književnu scenu.
Posebna pažnja bila je posvećena različitim žanrovskim i poetičkim varijetetima crnogorskoga romana druge polovine XX vijeka, kao i njihovom kontekstualizovanju u okvirima dominantnih stilskih formacija i globalnih literarnih tokova.


Predavanje je održano kao dio programa ljetnje škole BHCS jezika na Univerzitetu u Pitsburgu. Moderatorka predavanja bila je prof. dr Ljiljana Đurašković, rukovodilac Katedre za slavistiku Univerziteta u Pitsburgu.

Nakon prezentacije studenti i profesori uključili su se u inspirativnu i produktivnu diskusiju.