Drugi upisni rok

Konkurs za upis novih studenata FCJK biće raspisan 27. avgusta.

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje raspisaće 27. avgusta 2019. godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2019/2020, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Konkursom su predviđena 24 budžetska mjesta. Prijave na konkurs podnosiće se 28, 29. i 30. avgusta 2019. godine od 10 h do 14 h u prostorijama Fakulteta.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga i hrvatskoga jezika i književnosti te iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno. Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 31. avgusta 2019. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 2. septembra 2019. godine.

Upis kandidata obaviće se 5. septembra 2019. godine.