Dževad Karahasan gostovao na FCJK

Dekan Adnan Čirgić ugostio je poznatoga književnika i univerzitetskoga profesora Dževada Karahasana. Susret s njim i Ibrahimom Spahićem upriličio je profesor FCJK Vladimir Vojinović. Nakon susreta Dževad Karahasan održao je gostujuće predavanje na Fakultetu i predstavio se studentima i profesorima FCJK.