Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis na prvu godinu master studija

Fakultet za crnogorski jezik i književnost će 27. 9. 2019. raspisati konkurs za upis na prvu godinu master studija (120 ECTS) za studijsku 2019/2020. godinu, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita ili završenim specijalističkim studijama iz odgovarajuće oblasti nauka sa srednjom ocjenom ne nižom od 8,00.

Studije su samofinansirajuće, u trajanju od četiri semestra (120 ECTS).
Minimalan broj studenata za organizovanje master studija je pet, a maksimalan trideset.

Prijave za konkurs podnosiće se 30. IX i 1. X 2019. godine od 10h do 14h u prostorijama Fakulteta.
Prijemni ispit biće organizovan 2. X 2019. u 9h u prostorijama Fakulteta.

Lista kandidata biće objavljena 2. X 2019. na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta, a upis primljenih kandidata biće organizovan u petak 4. X 2019. od 10h do 13h u prostorijama Fakulteta.