FCJK pośetila je delegacija Ambasade Republike Austrije u Crnoj Gori

Dana 8. decembra 2021. godine Fakultet za crnogorski jezik i književnost pośetila je delegacija Ambasade Republike Austrije u Crnoj Gori. Sastanku su prisustvovali NJ. E. Karl Miler i zamjenica šefa diplomatske misije i konzulka gđa Ute Frisner u ime Ambasade Republike Austrije te prof. dr Adnan Čirgić, prof. dr Boban Batrićević, doc. dr Milan Marković, mr Goran Drinčić i Aleksandar Radoman ispred FCJK.

Ambasada Republike Austrije izrazila je interesovanje da se upozna s dosadašnjim radom i doprinosom Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, institucionalnim položajem i izazovima kroz koje Fakultet prolazi u aktuelnom društvenom kontekstu. Pored podśećanja na bogatu tradiciju crnogorsko-austrijskih istorijskih veza, s posebnim osvrtom na činjenicu da se FCJK nalazi u zdanju nekadašnjega Autrougarskoga poslanstva, na sastanku je bilo riječi i o unapređenju međunarodne naučne saradnje između Fakulteta i srodnih obrazovnih ustanova u Austriji te o drugim mogućim vidovima saradnje.

Ovim događajem FCJK nastavlja sa strategijom razvoja mreže internacionalne saradnje i promocije svojih aktivnosti na međunarodnoj sceni.