FCJK POVODOM MEĐUNARODNOGA DANA MATERNJEGA JEZIKA

Povodom Međunarodnoga dana maternjeg jezika Fakultet za crnogorski jezik i književnost pripremio je za crnogorsku akademsku i kulturnu javnost nekolika programa.

U poneđeljak, 21. februara u 12 sati na FCJK se održava tribina o značaju i obilježavanju Međunarodnoga dana maternjeg jezika. O jezičkoj raznolikosti i postojanju svijesti o tim vrijednostima u današnjim društvima govoriće prof. dr Mate Kapović, doktorandica Jelena Šušanj i doktorandica Sanja Orlandić.

Istoga dana u 19 sati u suorganizaciji s Bibliotekom „Radosav Ljumović“ u Podgorici će biti promovisana knjiga Adnana Čirgića DIALECTOLOGY OF THE MONTENEGRIN LANGUAGE(LEXINGTON BOOKS, 2020). Knjigu je s crnogorskoga jezika na engleski preveo Goran Drinčić. U razgovoru o engleskome izdanju Dijalektologije učestvuju:

  • akademik Mark L. Grinberg, Univerzitet u Kanzasu (online)
  • prof. dr Mate Kapović, Odsjek za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr Andrij Danilenko, Odsjek za savremeni jezik i kulture, Pejs univerzitet u Njujorku (online)
  • doktorandica Sanja Orlandić, Fakultet za crnogorski jezik i književnost
  • doktorand Goran Drinčić, prevodilac knjige
  • prof. dr Adnan Čirgić, autor knjige.

U utorak, 22. februara u 12 sati na FCJK održaće predavanje prof. dr Mate Kapović na temu „Akcentuacija imenskih o-osnova u Podgorici“.                

Mate Kapović redovni je profesor Odsjeka za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se, pored ostaloga, akcentologijom, dijalektologijom, sociolingvistikom. Autor je knjiga Uvod u indoeuropsku lingvistiku, Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika, Čiji je jezik, koautor knjige Jeziku je svejedno, urednik značajnih međunarodnih publikacija te autor preko 60 naučnih radova.