U nove prostorije i nove poduhvate

Nakon 2019. − godine vrijednih rezultata i postignuća u domaćoj i inostranoj montenegristici − aktivnosti tokom 2020. na tome polju biće u znaku obilježavanja decenije od ustanovljenja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost − Cetinje. Da podśetimo, u formi Instituta za crnogorski jezik i književnost ustanova postoji od 2010, da bi 2014. doživjela transformaciju u Fakultet. Umnožavali su se iz godine u godinu i broj realizovanih projekata, i broj potpisanih sporazuma s domaćim i inostranim naučnicima i ustanovama, i broj priređenih konferencija na teme iz jezičke i književne montenegristike i kultutologije, no, dragocjenije od svega, uvećavao se broj objavljenih knjiga. U 2020. ušli smo s uveliko premašenih 150 izdanja, a podatak da je među njima i nemalo utemeljiteljskih za crnogorsku kulturu i nauku od osobitoga je značaja. S obzirom na nezavidno stanje u današnjoj crnogorskoj akademskoj i naučnoj zajednici, Fakultet je veoma često morao svoje aktivnosti usmjeravati i na druga područja za naše društvo bitna ali još uvijek potpuno ili nedovoljno proučena.

Godinu jubileja započinjemo i jednom vrlo značajnom novinom u našemu funkcionisanju – prije dva dana odlukom Vlade Crne Gore zgrada bivšega Austrougarskoga poslanstva na Cetinju ustupljena je na korišćenje Fakultetu za crnogorski jezik i književnost! Tom će se odlukom nemjerljivo pomoći rad Fakulteta, smanjiti troškovi i omogućiti da se s više potencijala poduzimaju nove djelatnosti iz opsega visokoga obrazovanja i nauke u nas.

Iako je tek počela ova godina, s logom FCJK objavljene su dvije peraške pjesmarice – Pjesmarica Andrije Balovića i Pjesmarica Julija Balovića, kao i Rječnik osmanske leksike barskoga kraja autora Seada Gana Šlakovića. U pripremi za štampu ili već u poodmakloj fazi sređivanja rukopisa za nastavak izdavačke djelatnosti su: Sanja Orlandić, Strategije manipulacije u jeziku javne komunikacije (u pripremi); Novica Vujović, Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine (u štampi); Dejan Vuković, Prilog za istoriju crnogorske diplomatije (u pripremi), kao i više godina pripremana knjiga akademika Vukića Pulevića Građa za fitonimiju Crne Gore koja će 2020. biti objavljena i predstavljena. Za štampu je pripremljena obimom (oko 13.500 odrednica) i značajem golema bibliografija Crnogorski jezik (1802−2020) – bibliografija autora Nade Drašković i Petra Krivokapića. Prvoga juna te 1.decembra izaći će nove sveske međunarodnoga filološkog časopisa Lingua Montenegrina.

Uza sve radne programe planirane za ovu godinu pored nekolika okrugla stola, prvi već krajem februara o školskome izdanju Pravopisa crnogorskoga jezika, zatim takođe na proljeće o jeziku crnogorskih medija i jezičkoj kulturi, pa Ljetnje škole crnogorskoga jezika i kulture za inostrane slaviste, s akcentom prvorazrednoga događaja obavještavamo da ćemo predstaviti Enciklopediju slovenskih jezika a njezin će glavni urednik lingvista Mark L. Grinberg biti gost Fakulteta i o tome kapitalnome izdanju govoriti. U septembru će povodom jubileja biti priređena svečana śednica Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Tim će se povodom uz goste i saradnike iz uglednih svjetskih filoloških centara rezimirati učinjeno i perspektive nastavka započetih djetnosti.