Gostujuće predavanje prof. dr Ahmeda Bihorca na FCJK

U srijedu 30. marta s početkom u 12h na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost biće održano gostujuće predavanje prof. dr Ahmeda Bihorca sa Internacionalnoga univerziteta u Novome Pazaru na temu: „Interkulturalnost kroz nastavu maternjeg jezika i književnosti na prostoru Novog Pazara“.

Prof. dr. Ahmed Bihorac je ugledni sandžačko-bošnjački književnik, kulturni poslenik i profesor književnosti na Univerzitetu u Novom Pazaru, odjeljenju u Preševu i Univerzitetu Ukšim Hoti u Prizrenu. Obavljao je i značajne funkcije u kulturi i obrazovanju Novog Pazara u svojstvu direktora Kulturnog centra i direktora O.Š. ,,28. Novembar”.

Predavanje će biti održano u Svečanoj sali Fakulteta za crnogorski jezik i književnost uz poštovanje epidemioloških mjera, a organizuje se kao nastavak međuinstitucionalne saradnje Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i Internacionalnoga univerziteta u Novom Pazarzu u okviru Erasmus+ programa mobilnosti akademskoga kadra.

Dobro došli!