Komemoracija povodom smrti akademika Danila Radojevića

Komemoracija povodom smrti dr Danila Radojevića, akademika DANU, istaknutog montenegriste, književnog kritičara, esejiste, kulturologa, pjesnika i istoričara biće održana 19. februara 2019. godine, u 10 sati u Crnogorskom narodnom pozorištu.

Komemoraciju organizuju Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Matica crnogorska. Na komemoraciji će govoriti istoričar Radoje Pajović, književnik Borislav Jovanović i profesor Aleksandar Radoman.

Akademik dr Danilo Radojević rođen je u selu Mokro kod Šavnika, 14. jula 1932. godine. Gimnaziju je završio u Nikšiću, a diplomirao i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju „Geneza stvaralaštva Mirka Banjevića“ odbranio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je u Sekretarijatu za prosvetu i kulturu grada Beograda i kao savjetnik u Zavodu za zaštitu spomenika kulture. Od 1990. godine do penzionisanja bio je rukovodilac Naučnoistraživačkog odjeljenja Arhiva Crne Gore na Cetinju. Preminuo je u Podgorici, 4. januara 2019. Polja interesovanja Danila Radojevića su bila veoma široka. Pisao je pjesme, prozu, književnu kritiku, i dr. Dao je poseban doprinos montenegristici baveći se istraživanjem istorije i kulture crnogorskog naroda. Sarađivao je u mnogim listovima i časopisima na prostoru bivše Jugoslavije i učestvovao na velikom broju naučnih skupova. Objavio je 20 autorskih knjiga i veći broj priređenih izdanja, među kojima su: Studije o Njegošu; Crnogorska literatura i tradicija; Dukljanski horizonti; Crnogorci na limesu; Iz povijesti hrišćanskih crkava u Crnoj Gori; Od književnog do povijesnog; Opet crnogorske teme; CXIV godina i ličnosti 1827-1941, leksikon; Popa Dukljanina Sclavorum regnum, kritičko izdanje; zbirke poezije Osjen, Udar hladovine, Vrućica trajanja; roman Pridvorani, i dr. Bio je istaknuti član i jedan od utemeljivača Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, Crnogorskog PEN centra, Crnogorskog društva nezavisnih književnika i Matice crnogorske.

Izvor: Portal Analitika