Konkurs za izradu eseja na temu: JEZIK JE MOĆ, ŽIVOT I ORUĐE KULTURE – ORUĐE NADMOĆI I OSLOBOĐENJA