Konkurs za mobilnost nastavnoga osoblja u okviru Erasmus+ programa – Filološki fakultet Univerziteta u Gdanjsku, Poljska

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje u okviru Erasmus+ KA107 programa mobilnosti objavljuje Konkurs za stipendiranje mobilnosti nastavnoga osoblja.

Konkursom je predviđena dodjela 1 (jedne) stipendije za akademsku mobilnost u trajanju od 5 radnih dana (+ 2 dana za putovanje) u toku zimskoga semestra tekuće akademske godine, koja se može realizovati u periodu od 20. X 2023. do 30. XII 2023. godine na Univerzitetu u Gdanjsku, Poljska.

Broj nastavnih časova koje treba održati na Univerzitetu u Gdanjsku: 8.

Pravo prijave imaju svi članovi nastavnoga osoblja Fakulteta.

Konkurs je otvoren do 5. X 2023. godine.

Bliže informacije o programu i konkursu mogu se naći u prilogu ili u Kancelariji za međunarodnu saradnju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.