Konkurs za mobilnost studenata i profesora u okviru Erazmus + programa

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje u okviru programa mobilnosti Erazmus + objavljuje konkurs za stipendiranje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

Konkursom je predviđena dodjela jedne studentske stipendije za studijski boravak na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Takođe, konkursom je predviđena i dodjela dvije stipendije za mobilnost zapošljenih za boravak na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Konkurs za studente je otvoren do 15. 12. 2019. god.

Konkurs za nastavno osoblje je otvoren do 20. 12. 2019. god.

Bliže informacije o programu i konkursu mogu se naći u prostorijama Kancelarije za međunarodnu saradnju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost ili na e-mail adresi: info@fcjk.me kao i na sajtu Fakulteta.

APLIKACIONA FORMA ERASMUS

APPLY FOR ERASMUS + TEACHING STAFF MOBILITY

ERASMUS + STUDY MOBILITY FOR STUDENTS