Konkurs za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa – Filološki fakultet Univerziteta u Gdanjsku, Poljska

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje u okviru programa mobilnosti Erasmus + objavljuje konkurs za stipendiranje studentskih mobilnosti.

Konkursom je predviđena dodjela jedne studentske stipendije za za studijski boravak u toku zimskoga semestara akademske 2023-2024. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Gdanjsku, Poljska (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego).

Studentske mobilnosti su osmišljene tako da studenti pohađaju predavanja i polažu ispite, tj. ostvaruju odgovarajuće ECTS bodove koji se priznaju po povratku na matičnu instituciju.

Pravo prijave imaju studenti svih nivoa studija.

Konkurs je otvoren do 1. VIII 2023. god.

Bliže informacije o programu i konkursu mogu se naći u Kancelariji za međunarodnu saradnju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost ili na e-mail adresi: info@fcjk.me kao i na sajtu Fakulteta.