Konkurs za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa – Filološki fakultet Univerziteta u Gdanjsku, Poljska

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje u okviru programa mobilnosti Erasmus + objavljuje konkurs za stipendiranje studentskih mobilnosti.

Konkursom je predviđena dodjela jedne studentske stipendije za studijski boravak u toku ljetnjega semestara akademske 2023/2024. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Gdanjsku, Poljska (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego).

Studentske mobilnosti osmišljene su tako da studenti pohađaju predavanja i polažu ispite, tj. ostvaruju odgovarajuće ECTS bodove koji se priznaju po povratku na matičnu instituciju.

Pravo prijave imaju studenti svih nivoa studija.

Konkurs je otvoren do 15. X 2023. godine.

Bliže informacije o programu i konkursu mogu se naći u Kancelariji za međunarodnu saradnju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost ili na e-mail adresi: info@fcjk.me kao i na sajtu Fakulteta.