Konkurs za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa – Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Kancelarija za međunarodnu saradnju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost objavljuje opšti poziv za prijavu na konkurs Erasmus+ studentske mobilnosti za stipendiranje studiranja koje će se realizovati od zimskoga semestra akademske 2021/2022. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih nivoa studija, pod uslovom da su u akademskoj godini u kojoj se realizuje mobilnost završili prvu godinu studija.

Konkursom je predviđena dodjela tri studentske stipendije.

Bliže informacije o programu studentske mobilnosti i uslovima konkursa mogu se dobiti u Kancelariji za međunarodnu saradnju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i na sajtu Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.

Prijavnu dokumentaciju studenti predaju u Kancelariji za međunarodnu saradnju ili na e-mail: info@fcjk.me. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rangiranje studenata će se vršiti na osnovu akademskog uspjeha (60 od 100 bodova), priloženog motivacionog pisma i intevjua sa kandidatom (40 od 100 bodova).

Konkurs je otvoren do 8. X 2020. god.