Konkurs za razmjenu studenata u ljetnjem semestru akademske 2022/2023. Univerzitet Adam Mickiewicz, Poznanj

Po osnovu međuinstitucionalnog Sporazuma o razmjeni studenata, Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje Konkurs za razmjenu studenata u ljetnjem semestru akademske 2022/2023.

Pravo prijave na konkurs imaju studenti osnovnih ili master studija.

Na program razmjene će biti primljena najviše 2 kandidata sa najboljim referencama.

Potrebna dokumenta:

  • Prijava (ispunjava se elektronski nakon registracije)
  • Transkript ocjena (izdaje se u Studentskoj službi FCJK)
  • Potvrda o poznavanju engleskog jezika (B2 nivo)
  • Skeniran pasoš
  • Fotografija za studentski identifikacioni dokument

Razmjena podrazumijeva boravak i studiranje u trajanju od 1 semestra (27. februar 2023 – 9. jul 2023) u okviru kojeg se slušaju predavanja i polažu ispiti koji će biti priznati po povratku na matični fakultet.

Stipendija pokriva troškove školarine, a ostale troškove (putni troškovi, smještaj, hrana, osiguranje i sl.) snose kandidati.

Ponuda kurseva/predmeta na Univerzitetu Adam Mickiewicz dostupna je na linku: https://amupie.amu.edu.pl/

Korisni linkovi:


Zvanična Facebook stranica Univerziteta Adam Mickiewicz: https://www.facebook.com/AMUPoznanENG  

Informator: http://international.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/AMU-Welcome-Guide_light.pdf  

Pozdravna poruka: https://youtu.be/TY_e3rjQjQI?t=10  

Opšte informacije o Univerzitetu Adam Mickiewicz: https://youtu.be/_iRyWtqH9h8   

Virtuelna šetnja: https://youtu.be/UaDp4xQS19g   

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Kancelariji za međunarodnu saradnju FCJK.