Konkurs za upis na prvu godinu master studija (120 ECTS)

Fakultet za crnogorski jezik i književnost će u poneđeljak, 28. 9. raspisati konkurs za upis na prvu godinu master studija (120 ECTS) za studijsku 2020/2021. godinu koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta. Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita ili završenim specijalističkim studijama iz odgovarajuće oblasti nauka sa srednjom ocjenom ne nižom od 8,00. Studije se finansiraju iz budžeta Crne Gore i traju četiri semestra (120 ECTS). Minimalan broj studenata za organizovanje master studija je pet, a maksimalan trideset.Prijave na konkurs podnose se isključivo elektronski 1. i 2. oktobra 2020. godine do 14 h. Obrazac elektronske prijave može se preuzeti putem linka http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2020/09/prijavni-list-za-master-studije.pdf Popunjenu i potpisanu prijavu uz ostalu neophodnu dokumentaciju potrebno je skenirati i poslati na imejl adresu info@fcjk.me. Originalna dokumenta će se dostavljati preporučenom/kurirskom pošiljkom na adresu Fakulteta zaključno s 3. oktobrom 2020. godine.Prijemni ispit biće organizovan 5. oktobra 2020. u 9h u prostorijama Fakulteta.Lista kandidata biće objavljena 6. X 2020. na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta, a upis primljenih kandidata biće organizovan 9. X 2020. od 10h do 13h u prostorijama Fakulteta.