KONKURS za upis na prvu godinu studijske 2018/2019. godine – prvi upisni rok