KONKURS za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za studijsku 2019/2020. godinu – prvi upisni rok

Konkurs za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za studijsku 2019/20.godine -prvi upisni rok