Konkurs za upis novih studenata FCJK biće raspisan 24. juna

Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisaće 24. juna 2019. godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2019/2020, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Konkursom je predviđeno 40 budžetskih mjesta. Prijave na konkurs podnosiće se 26, 27. i 28. juna 2019. godine od 10 h do 14 h u prostorijama Fakulteta.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga i hrvatskoga jezika i književnosti te iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno. Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 29. juna 2019. godine.
U junskome upisnom roku biće upisano 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 1. jula 2019. godine.

Upis kandidata koji su stekli pravo na upis izvršiće se 5. jula 2019. godine.